امروز    سه شنبه , 05/مرداد/1395   Tuesday , 26/July/2016  - 

 
کارشناسان
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر فراهینیدکتر فیروزدکتر قره گزلو
دکتر جوادیدکتر جنابی
 جراحو متخصص ارتوپدی
متخصص پوست و مو
مغز ذو اعصاب
 متخصص بیماری های چشممتخصص کلیه و مجاری ادراری
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر اکبریدکتر امیرسالاریدکتر آقاحسینیدکتر عارفیدکتر عین الهی
جراح قلبفوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
متخصص زنان و زایمان 
فوق تخصص بیماری های قلبی عروقیچشم پزشک 
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر کشاورزدکتر خوش نیت
دکتر کمیاگر
دکتر مردانیدکتر مظهری
 متخصص پوست و مو فوق تخصص غدد و متابولیسممتخصص تغذیه
 عفونی متخصص تغذیه
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر مدرس زاده
دکتر نراقی
دکتر نجاتیان
دکتر نوروزیدکتر نوحی
 فوق تخصص شبکه چشم
 متخصص گوش و حلق و بینیتوانبخشی قلب
 جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری
متخصص بیماریهای قلبی و عروقی
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر پژوهی
دکتر رزاقی
دکتر رضوی
دکتر سمیعیدکتر سلطانزاده
فوق تخصص غدد
فوق تخصص غدد اطفال
متخصص خون و سرطانانکولوژیست
 متخصص مغز و اعصاب
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر سماعی
دکتر سیاری
دکتر طباطبایی
دکترطوسیدکتر یادگاری
متخصص کودکان
متخصص کودکان
متخصص جراحی مغز و اعصاب
متخصص پوست و مو
 متخصص عفونی
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر فضلعلی زاده
دکتر نیرومنشدکتر صدر
دکتر قاسمی
دکتر زالی
انکولوژیست
متخصص زنان و زایمان
روانپزشک
متخصص بیماری های قلبی و عروقی
 متخصص جراحی مغز و اعصاب
 
نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
         
دکتر عرب گل
دکترآزاد
دکتر بصیری
دکتردریانیدکتر امام
روانپزشک کودکان
متخصص انکولوژی
متخصص کلیه
متخصص گوارش
 فوق تخصص روماتولوژی
 
 
 

Islamic Republic of Iran Broadcasting Website 2012.All Rights Reserved